Training 'Leidinggeven en verzuim'

Deze workshop / training is speciaal ontwikkeld voor jou als leidinggevenden om je te leren hoe je in de praktijk omgaat met verzuim door ziekte van medewerkers. Van eerste ziekmelding tot herstelmelding, re-integratie of outplacement.

Deze sessie richt zich op het doeltreffend reduceren van (kort) verzuim. In deze sessie zal ook aan bod komen wat de effecten zijn voor je organisatie, en de gevolgen voor collega’s / team als (kort)verzuimreductie niet effectief wordt toegepast. Dit alles met inachtneming van de wetgeving.

Voorkomen- én terugdringen van verzuim begint al bij de aanname van de afmelding door ziekte. Misschien nog belangrijker: preventie. Hoe voorkom je dat verzuim oploopt. Of beter gezegd, hoe zorg je voor een blijvend hoge presentie. Ook dit komt aan bod gedurende deze workshop.

De workshop / training is praktijk en gaat uit van de (jouw) realiteit.
De ervaren trainers Jan Boekestijn (gedragswetenschapper en trainer leiderschapsvaardigheden) en Eef Spies (Adviseur inzetbaarheid medewerkers) komen uit het bedrijfsleven, kennen de praktijk van het bedrijfsleven en passen dit toe tijdens deze workshop van één of twee dagdelen.

Wat komt er aan bod?

 1. Wetgeving rondom verzuim door ziekte
  • BW / Burgerlijk Wetboek
  • Wet Verbetering Poortwachter
  • WIA / Wet werk en inkomen
  • Privacy / Wet bescherming persoonsgegevens / Wat wel en wat niet vastleggen
 1. Financiële impact verzuim
  • Wat kost verzuim voor het bedrijf / Financiële impact
  • Beperk impact door passend werk aan te bieden
 1. Interne procedures en richtlijnen
  • Interne registratie van verzuimmeldingen
  • Verplichting richting UWV
 1. Belastbaarheid versus belasting – balans
  • Wat een medewerker aankan / wat iemand moet doen (fysiek/psychisch)
  • Gevolgen ziekteverzuim voor collega’s / team
 1. Rol van de leidinggevende bij ziekte
  • Leidinggevende is eigenaar ziektedossier / steun verzuimmanager
  • Onderhoud contact met medewerker vanaf 1e melding
  • Ziekmelding: Wat vraag je, wat mag je vragen, wat moet je vragen, 1e contact bij ziekmelding is zeer belangrijk
  • Ziekmeldingsgesprek: hoe voer je dat
  • Demedicaliseren van de (ziekte)melding / omdat het probleem vaak in privésfeer zit, zoals door zieke kinderen of financiële problemen
  • Hoe voorkom je verzuim / herken de signalen
  • Frequent verzuimgesprek voeren
 1. Gedrag- en gesprekstechnieken uit de praktijk
  • Leren om dialoog te voeren gericht op het activeren van werknemer
  • Welke vragen stel je en hoe, stel open vragen
  • Gespreksmodel / voorbereiding is van belang
  • Voorbeeldgedrag tonen, stap van feiten en inhoud naar gevoel
  • Uitval vanwege sporten / leefstijl
  • Balans creëren en behouden; iedere medewerker tevreden en betrokken
 1. Vastleggen van afspraken
  • Welke collectieve aanpak voeren we vanaf nu allemaal consistent door
 1. Vragen?

Onze visie op mens en werk

De Symion leden zijn experts op het gebied van leiderschap, ondernemen en samenwerken. Alles wat zij doen draagt bij aan het blijvend verbeteren van de resultaten van ‘mens en organisatie’. Symion professionals zijn allemaal ervaren leidinggevenden met ‘levenservaring’. Hun integrale kijk en aanpak leidt gegarandeerd tot een positief en duurzaam resultaat in uw organisatie of team.

Aan mensen die werken mogen vanzelfsprekend eisen gesteld worden. Maar mensen moeten ook over de juiste vaardigheden en talenten beschikken. Daarnaast is het voor duurzaam succes belangrijk dat mensen graag doen wat ze doen. Kortom, Symion streeft ernaar mensen te stimuleren te werken in de maximale overlap tussen moeten, kunnen en willen.

Mail, bel of WhatsApp voor meer informatie met:
Eef Spies: eef@symion.nl 06 2121 4390
Jan Boekestijn: jan@symion.nl 06 4426 4418