Training Programma-management

Leidinggeven aan een programma

Programma’s zijn complexe constructies van meerdere projecten en andere activiteiten gericht op het realiseren van een (grote) opgave. Vaak zijn er meerdere partijen betrokken en nodig om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Iedere deelnemer heeft belang in dit resultaat, maar onderling zijn er vaak ook tegengestelde belangen. Dat vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk en het vermogen het juiste midden te vinden waarin de optimale win-win situatie ontstaat. 

Programma’s zijn complex vanwege hun omvang, de veelheid aan betrokkenen met hun -soms tegengestelde- belangen, het vaak grote (maatschappelijke) belang van de opgave, de onderlinge samenhang en interactie tussen (deel)projecten, de vele risico’s en een context die nog deels onbekend is.

Daar sturing aan geven is als schaken op meerdere borden tegelijk. Het vraagt overzicht, tact, enthousiasme, geduld, doortastendheid, vindingrijkheid, organisatievermogen, communicatieve professionaliteit, lange adem, strategisch en operationeel vermogen, mens en zaakgerichtheid, samenwerkingsvermogen, etc.

Kortom, de programmamanager excelleert op de methodische aspecten (Het-kant), heeft uitmuntende leidinggevende vaardigheden (Ik-kant), werkt goede samen (Wij-kant) en beheert de omgeving effectief (Zij-kant).

In deze training krijgen deelnemers de basisprincipes aangereikt op de ‘Het-kant’. Zij leren met behulp van het ‘Program canvas’ de vaardigheden die helpen verschillen tussen belanghebbenden te overbruggen, draagvlak te genereren en een programmaplan op te zetten dat realistisch helpt de gewenste ambitie te bereiken. Deelnemers ontdekken de diepere lagen en onderstromen, die inherent zijn aan dergelijke complexe processen, te herkennen en te hanteren (naar hun hand te zetten). Ze leren een mix van inzichten uit de psychologie, sociologie, bedrijfskunde en verandermanagement in te zetten om doelen te behalen. Ze worden vaardig in het hanteren van de combinatie van de ‘ik’, ‘wij’ en ‘zij’ kanten om ‘het’ te laten werken.

In de training gebruiken we het Program Canvas van Theo van der Tak, Björn Prevaas en Hans Cremer als model om de samenhang tussen de vele aspecten te overzien en te behouden. In dit model staan zestien aandachtsgebieden in onderlinge samenhang bij elkaar. Het biedt overzicht en inzicht en helpt nauwgezet te definiëren welke concrete stappen zullen bijdragen aan de realisatie van de ambitie.

De kracht van het Canvas ligt in het creëren van draagvlak.

Ik heb het zelf ook vaak genoeg ervaren...

Een programmamanager is iemand die zich beweegt tussen de partijen. Hij/zij schakelt precies de goede mensen op het juiste moment in om beweging op gang te brengen en te houden. 

Een programmamanager kan het niet alleen! Een grote valkuil is om alvast zoveel mogelijk uit te werken, te beschrijven. In de eerste plaats weet een programmamanager niet alles. In de tweede plaats mist de programmamanager kansen om anderen te betrekken en deelgenoot te maken van de ambitie en het proces. Bovendien bouw je als programmamanager onvoldoende aan je relaties. Door veel te overleggen en alle belanghebbenden te betrekken leer je ze kennen. Dan weet je welke kwaliteiten en persoonlijkheden er in het totale spel meedoen en kun je er effectiever gebruik van maken.

Ik help jou in deze praktische training vaardig te worden in het hanteren van het Program Canvas. Daarmee werkend en experimenterend ontdekken we de kracht van het slim toepassen en ontwikkelen van vaardigheden op de ‘Ik’, ‘Wij’ en Zij’ aspecten.  

De training bestaat uit drie dagen met tussentijdse opdrachten. Je gaat aan de slag met je eigen programma.

U krijgt van mij:

  • Drie dagen verspreid over meerdere weken een super-actieve, onderhoudende en stimulerende training.

  • Maatwerk qua inhoud en vorm, precies afgestemd op uw vraag en ondersteunend aan de ontwikkeling van uw organisatie. 

  • Het boek ‘Program Canvas’ voor iedere deelnemer.
  • Persoonlijke begeleiding op maat t.b.v. het eigen programma.

  • Aanbevelingen voor het verbeteren van de organisatorische context om succesvol met programma’s te werken.

  • Coaching achteraf voor een perfecte implementatie en verankering.

Voor extra informatie, overleg, of aanmelden kunt u contact opnemen met,
of een Whatsapp-bericht sturen naar:
06 - 4426 4418 (Jan Boekestijn)