Symion Academy

Begeleiden van statushouders in de praktijk

Opbouw van het e-learning programma begeleiden van statushouders op de werkvloer

De begeleider van een statushouder heeft een spil functie. Hij/zij begeleidt de nieuwe collega en is de verbindende factor met het team. De lessen zijn informatief en maken de begeleider bewust van cultuurverschillen. In de verschillende lessen staan opdrachten om de informatie met collega’s te delen. Ook zijn er vragen over hoe het team en je nieuwe collega zich met elkaar verhouden. De begeleider neemt het team mee in het leerproces.

De cursus bestaat uit negen e-learning modules van 3 á 4 lessen en 4 individuele coachgesprekken van een uur (via skype of whatsapp video verbinding). Het tweede en derde coachgesprek kan ook een groepssessie worden, om als begeleiders ook van elkaar te leren.

De cursus bestaat uit een wekelijkse les met een belasting van een uur, gedurende ruim een half jaar (28 weken). Na het insturen van de opdracht ontvangt de deelnemer de volgende les.
De persoonlijke coach geeft feedback op de ingeleverde opdracht. Elke les bestaat uit een tekst en soms een filmpje. Naar aanleiding hiervan moeten deelnemers enkele opdrachten maken en/of vragen beantwoorden.

Module 1 Voorbereiden op je taak als begeleider
Les 1 Je rol al begeleider  
Les 2 Spin in het web  
Les 3 Je rol als verbinder  
Les 4 Thema's die er toe doen bij integratie  
Module 2 Grensoverstijgend communiceren
Les 1 Taal als voorwaarde voor contact  
Les 2 Contact maken en houden  
Les 3 Communiceren om te erkennen en te herkennen  
Module 3 Burgerschap en sociale vaardigheden
Les 1 Beeldvorming en verwachtingen  
Les 2 Initiatief nemen en meedoen  
Les 3 Integratie en participatie  
Module 4 Hiërarchie en samenwerken
Les 1 Afhankelijkheid en zelfstandigheid  
Les 2 Verantwoordelijkheid en mening geven  
Les 3 Actief of passief, proactief of reactief  
Module 5 Individueel belang en groeps- familiebelang
Les 1 Persoonlijk belang of belang van de groep  
Les 2 Op groeien in een groepscultuur  
Les 3 Persoonlijke ontwikkeling of de eer van de groep  
Module 6 Verhouding tussen mannen en vrouwen
Les 1 Cultuurverschillen in man / vrouw verhouding  
Les 2 Teamsamenstelling man/vrouw  
Les 3 Daadkrachtig of meebewegen, tolerant  
Module 7 Omgaan met onzekerheid
Les 1 Zekerheid en onzekerheid  
Les 2 Omgaan met onzekerheden en risico's  
Les 3 Zekerheid van het werk  
Module 8 Verdieping van de praktijk
Les 1 Leren van elkaar in hiërarchie en samenwerken  
Les 2 Individuele belangen en groepsbelang in evenwicht  
Les 3 De balans in man/vrouw verhouding  
Module 9 Integratie in team en organisatie
Les 1 Van statushouder tot werknemer  
Les 2 Duurzame verbinding van werknemer en werkgever  
Les 3 Terugblik op je rol als begeleider van statushouder  
Powered By WP Courseware
Nu inschrijven