Symion Academy

Visie op leren

Wat is leren? Hoe maakt Symion dit rendabel? En leuk?

De meest gebruikte leertheorie is die van Kolb: leren verloopt volgens hem volgens de volgende cyclus: de leercirkel. Je probeert iets (experimenteren), doet ervaringen op, je observeert en blikt terug op je handelen en de ervaring en je trekt conclusies over het geheel.

Wanneer je je ervan bewust bent dat alles te maken heeft met leren, dat alle ervaringen je kunnen helpen beter te worden, dan helpt dit je in de cirkel van invloed te houden. Alles wat je doet kun je dan zien als ‘experiment’. En experimenten kunnen niet mislukken. Soms lukt het direct de goede uitkomst te krijgen met je experiment. De kunst is vast te leggen hoe je hier gekomen bent, zodat je dit succes kunt herhalen. Wanneer het experiment ‘mislukt’ haal je niet wat je beoogde. Het ‘succes’ zit hem dan in het hebben geleerd wat niet werkt. Je bent een stap dichterbij de wél succesvolle weg gekomen.

 

Leercirkel van Kolb

Kolb heeft overigens ontdekt dat iedereen een voorkeur leerstijl heeft. Hij onderscheidt de ‘doeners’, ‘dromers’, ‘denkers’ en ‘durvers’.

 

Hiervoor hebben we al beschreven hoe het leren verloopt volgens Kolb: de leercirkel. Noel Tichy, een professor in Michigan beschrijft hoe drie zones je leren en vooruitgang bepalen. Immers, wanneer je iets leert, verloopt dat volgens een S-curve. In het begin leer je iets, maar dat gaat nog langzaam en voorzichtig, dan gaat het snel beter, totdat het op den duur afvlakt en stagneert. Wanneer je het niet onderhoudt, dan val je zelfs terug.

Tichy heeft het over drie zones: de comfortzone, de leerzone (stretchzone) en de paniekzone.

Alleen in de leerzone kun je leren en dus vooruitgang boeken.

Leren bij Symion verloopt altijd cyclisch. We doorlopen met ieder programma, of iedere module de volledige leercirkel: proberen, ervaren, observeren/reflecteren en conclusies trekken (= leren).