Collegiaal afstemmen

Sorry, je hebt geen toegangsrechten voor deze les.
Collegiaal afstemmen
Vraag #1: Deze vragen zijn bedoeld voor de voorbereiding van jullie 'week' en 'groep'.
Benoem de naam met wie je deze opdracht doet.
Wie doet het welkomstverhaal, de eerste dag?
Maak concrete afspraken voor deze week en noteer deze. Wie doet wat, op welk tijdstip en waar vindt het plaats, binnen, buiten, enz.? Neem deze afspraken mee in je verhaal.
Vraag #2: Bedenk welke afspraken je wil/moet maken over het voeren van individuele gesprekken? Wat doe je alleen, wat doe je samen?
Vraag #3: Bedenk ook welke afspraken je wilt maken over een moment voor samen koffiedrinken of wandelen, om even samen te kunnen evalueren? Wat spreek je af om ervoor te zorgen dat jullie dit ook echt doen?
Vraag #4: Bereid een bespreking met je collega voor aan de hand van een paar voorbeelden van groepsvorming van vorig jaar of het jaar daarvoor. Wat heeft het je geleerd? Wat leert het je over samenwerken?
Vraag #5: Wat is voor jou een belangrijke waarde of norm, en welke rol speelt dit in de vakantieweek? Wissel dit met elkaar uit en noteer kort je bevindingen.
Vraag #6: Bij het ontbijt en ook bij andere eetmomenten kunnen spanningen aan het licht komen. Op die momenten worden gewoontes, normen en waarden zichtbaar. Bedenk welke afspraken je samen wilt maken over hoe je de verschillende eetsituaties aanpakt en hoe je deze afspraken handhaaft. Geef aan welke afspraken je wilt maken/hebt gemaakt en hoe je ze bewaakt.
Vraag #7: Welke regel uit de gedragscode is voor jou erg belangrijk. Bespreek dit met je collega. Leg aan elkaar uit waarom die belangrijk is en maak afspraken hoe je hier in de vakantieweek vorm aan geeft (ook al komt deze gedragsregel tijdens de vakantieweek niet onder spanning te staan, je oefent hoe je regels uit de gedragscode handhaaft).
Beschrijf de regel en hoe je die denkt te handhaven.
Vraag #8: Bij consequent handelen is het belangrijk dat je als begeleiders op één lijn zit. Dat je van elkaar weet dat je elkaar steunt op momenten dat er spanningen ontstaan. Bereid voor en bespreek met je collega hoe belangrijk hij/zij het vindt om op één lijn te zitten.
Beschrijf de regel die jullie (willen) hanteren en geef bij verschil van interpretatie aan, hoe je toch op één lijn kunt komen.
Vraag #9: Bespreek samen hoe het is om gasten aan te spreken op niet nagekomen afspraken of gedragsregels. Wat zou voor jou moeilijk zijn en wat voor je collega?
Beschrijf welke afspraken je hierover met elkaar maakt/wil maken voor de vakantieweek.
Vraag #10: Bereid voor en bespreek samen hoe je kijkt naar voorbeeldgedrag van kinderen en volwassenen. Deel een positieve en een minder positieve ervaring en verken hoe het minder positieve voorbeeld op een goede manier gecorrigeerd had kunnen worden of hoe je er mee had kunnen omgaan. Welke lessen trek je hieruit voor jezelf en voor anderen?
Vraag #11: Bedenk wat je elkaar kunt vertellen over hoe jij denkt over complimenten geven en het geven (en ontvangen) van positieve feedback. Beschrijf wat je afspreekt over het inzetten van positieve voorbeelden in de vakantieweek.
Vraag #12: Bedenk en vertel je collega hoe jij denkt over het attenderen van ouders/opvoeders op hun voorbeeldrol ten opzichte van kinderen.
Wat is jullie conclusie, en hoe vertaalt zich dat in gedrag tijdens de vakantieweek?
Vraag #13: Vind je het moeilijk om consequent te zijn? En waarom?
Kun je een voorbeeld geven waarin je het moeilijk vond om consequent te blijven?
Wat zou je helpen om nog beter consequent te zijn/blijven?
0%

Deel dit met je vrienden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gerelateerde blogposts

Recente reacties

Archieven

Categorieën

  • Geen categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *